Object structure
Title:

Zadania rachunkowości zarządczej w świetle Międzynarodowych Wytycznych Dobrych Praktyk

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Tasks of Management Accounting in the Light of International Best Practice Provisions

Creator:

Nowak, Edward

Subject and Keywords:

rachunkowość zarządcza ; dobre praktyki ; wspomaganie procesu zarządzania

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 412-422

Abstrakt:

Zmiany warunków funkcjonowania przedsiębiorstw wymuszą konieczność doskonalenia systemów zarządzania. Ważnymi instrumentami zarządzania są rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, które także ulegają rozwojowi. Istotną rolę w doskonaleniu stosowanych systemów mogą odegrać Międzynarodowe Wytyczne Dobrych Praktyk opracowane przez Międzynarodową Federację Księgowych IFAC. Dają one wskazówki do oceny i doskonalenia systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: