Object structure
Title:

Rachunkowość zarządcza zorientowana na konkurencję

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Competitor-Oriented Management Accounting

Creator:

Nita, Bartłomiej

Subject and Keywords:

rachunkowość zarządcza ; analizy konkurencji

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 396-411

Abstrakt:

Opracowanie dotyczy rachunkowości zarządczej zorientowanej na konkurencję. W pierwszej części omówiono podstawowe cele tego podejścia do rachunkowości. W szczególności omówiono odpowiedzi na pytania dotyczące identyfikacji konkurentów, celów konkurencyjnych podmiotów, stosowanych przez nich rozwiązań strategicznych, silnych i słabych stron, a także przewidywania przyszłych działań. W drugiej części omówiono analizy wchodzące w zakres rachunkowości zorientowanej na konkurencję. Jako najważniejsze przedstawiono: analizę kosztów konkurencji, benchmarking, analizę jakości i cen konkurencyjnych produktów, analizę łańcucha wartości oraz rentowności sektora. Na końcu omówiono podstawowe źródła informacji niezbędne do prowadzenia tego rodzaju analiz.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: