Object structure
Title:

Analiza decyzyjna metodą AHP z wykorzystaniem kosztów relawantnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Analysis of Decision-Making by AHP (Analytic Hierarchy Process) with the Use of Relevant Costs

Creator:

Nadolna, Bożena

Subject and Keywords:

metoda wielokryterialna AHP ; koszty relewantne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 366-385

Abstrakt:

W obecnych warunkach gospodarowania proces decyzyjny wymaga stosowania analiz wielokryterialnych. Do problemów z zakresu decyzji operacyjnych często stosuje się dyskretne metody wielokryterialne, do których należy metoda AHP. Typowym kryterium decyzyjnym są koszty, najczęściej ustalane według zasad rachunkowości finansowej. Ich przydatność w procesie decyzyjnym jest ograniczona. Stąd propozycja wykorzystania kosztów relawantnych jako kryterium decyzyjnego w metodzie AHP.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: