Object structure
Title:

Zarządzanie wynikami za pomocą wskaźników niefinansowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Performance Management with Nonfinancial Measures

Creator:

Mielcarek, Jarosław

Subject and Keywords:

formalizacja związków przyczynowo-skutkowych ; wydajność automatów ; obniżenie odpadu ; zarządzanie wynikami ; teoria ograniczeń

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 353-365

Abstrakt:

Obydwa problemy dotyczące wpływu na zysk wzrostu wydajności automatów szklarskich oraz spadku współczynników odpadu, które osiągnięto w wyniku usprawnienia działań przedsiębiorstwa, zostały analitycznie rozwiązane. Rozwiązanie drugiego problemu umożliwiło analizę przyczynowo-skutkową wpływu zmian dwóch czynników - obniżenia odpadu i kosztów energii. Sprawdzenie wyników liczbowych przy użyciu Solvera potwierdziło teoretyczne rozwiązania problemów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: