Object structure
Title:

Koncepcja rachunku marż pokrycia projektu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Concept of Contribution Accounting for a Project

Creator:

Kujawski, Jarosław

Subject and Keywords:

projekt ; marża pokrycia ; marża projektu ; ośrodek zysku

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 267-276

Abstrakt:

Niniejszy artykuł jest próbą syntetycznego opisania koncepcji rachunku marż pokrycia w odniesieniu do pojedynczego projektu przychodowego. Projektowi takiemu przypisuje się przychody ze sprzedaży, koszty operacyjne oraz marże pokrycia kilku poziomów. Wzajemna gra przychodów ze sprzedaży i kosztów bezpośrednich proporcjonalnych pozwala ustalić (planowaną i rzeczywistą) pierwszą marżę pokrycia projektu. W ciężar projektu można następnie wliczyć kolejne typy kosztów pośrednich strukturalnych, które odzwierciedlają zużycie poszczególnych zasobów przedsiębiorstwa. Proces ten umożliwia ustalenie kolejnych marż pokrycia generowanych przez projekt. Opisywana koncepcja bazuje na rachunku odpowiedzialności w przedsiębiorstwie, w którym wyróżnia się przedmiotowe (obiektowe) ośrodki zysku.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: