Object structure
Title:

Wykorzystanie rachunku kosztów działań w wyższej uczelni w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Use of Activity Based Costing at a Polish University

Creator:

Kuchta, Dorota ; Bojnowska, Agnieszka ; Parkitna, Agnieszka

Subject and Keywords:

rachunek kosztów ; podejście procesowe ; obiekt kosztowy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 255-266

Abstrakt:

Przedstawiono uzasadnienie potrzeby oraz zarys koncepcji rachunku kosztów działań dla wybranej uczelni technicznej w Polsce. Opisano etapy jako konstrukcji, wskazano, które etapy zostały już wykonane oraz jakimi metodami zamierza się zrealizować kolejne. Wskazano na korzyści płynące dla uczelni wyższych z wdrożenia tego rachunku.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: