Object structure
Title:

Modele strategicznego controllingu finansowego w przedsiębiorstwie hotelarskim

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Models of Strategic Financial Controlling within a Hotel Enterprise

Creator:

Krajewska, Sylwia

Subject and Keywords:

modele strategicznego controllingu finansowego ; przedsiębiorstwo hotelarskie ; proces badawczy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 244-254

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja modeli strategicznego controllingu finansowego w przedsiębiorstwie hotelarskim. Zaprezentowane modele dla małych oraz średnich i dużych przedsiębiorstw hotelarskich uwzględniają rozwiązania organizacyjne, narzędziowe i systemowe dostosowane do ich wielkości. Modele są wynikiem przeprowadzonych badań, w których wykorzystano metodę badań eksperckich, sondażu diagnostycznego oraz metodę jakościowych badań terenowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: