Object structure
Title:

Weryfikacja budżetów w rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Verification of Activity Based Budgeting in Car Transport Enterprises

Creator:

Konstantyn, Krzysztof

Subject and Keywords:

rachunkowość zarządcza ; budżetowanie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 220-227

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano weryfikację budżetów w rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej. Systematyczna kontrola kosztów prowadzi do weryfikacji budżetów , pozwalając na niedopuszczanie do powstania zbyt dużych odchyleń. Weryfikacja budżetów w rachunku kosztów działań jest najbardziej odpowiednią z powodu rosnących kosztów pośrednich.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: