Object structure
Title:

Rachunek kosztów działań sterowany czasem (TDABC) w rolnictwie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Time Driven Activity Based Costing in Agriculture

Creator:

Kondraszuk, Tomasz

Subject and Keywords:

rachunek kosztów ; rolnictwo ; zarządzanie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 211-219

Abstrakt:

W pracy przedstawiono próbę adaptowania w rolnictwie koncepcji rachunku kosztów działań sterowanego czasem. Pokazano metody ustalenia zasobów robocizny (zdolności produkcyjnych) w gospodarstwie rolniczym (wiejskim). Następnie przeprowadzono szacowanie kosztów jednostkowych posiadanych zasobów pracy. Kolejnym krokiem było przypisywanie kosztów do prowadzonych działalności w warunkach sezonowości i nierównomiernego zapotrzebowania na czynniki produkcji ciągu roku obrachunkowego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: