Object structure
Title:

Planowanie i kontrola w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej - wyniki badań

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Planning and Control in Public Bus Transport Companies - Results of Study

Creator:

Juralewicz, Beata

Subject and Keywords:

planowanie ; budżetowanie ; transport

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 183-191

Abstrakt:

Planowanie, jak i kontrola odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, stanowiąc przy tym istotny element rachunkowości zarządczej często wykorzystywany w praktyce gospodarczej. W opracowaniu podjęto próbę zaprezentowania instrumentów i metod rachunkowości zarządczej wykorzystywanych obecnie w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej. Informacje pochodzą z badań ankietowych uzyskanych od 35 średnich i dużych przedsiębiorstw transportu samochodowego należących głównie do sektora publicznego, wykonujących regionalne przewozy autobusowe.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: