Object structure
Title:

Racjonalizacja kosztów pracy w przedsiębiorstwie skonsolidowanym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Rationalization of Labor Costs in a Consolidated Company

Creator:

Gawron, Krzysztof

Subject and Keywords:

koszty pracy ; racjonalizacja ; polityka płac

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 134-142

Abstrakt:

Opracowanie stanowi próbę określenia możliwości racjonalizacji kosztów pracy na przykładzie konkretnego przedsiębiorstwa skonsolidowanego, jakim jest Krajowa Spółka Cukrowa. Zdefiniowano pojęcie kosztów pracy jako ogółu wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwo w związku z zatrudnieniem oraz dokonano klasyfikacji ich składników. Określono definicję polityki płac i scharakteryzowano czynniki, które ją kształtują w podziale na wewnętrzne i zewnętrzne. Wskazano, na czym polega optymalizacja kosztów pracy w ramach rachunku ekonomicznego. Ostatni podpunkt ukazuje efekty takiej racjonalizacji w Krajowej Spółce Cukrowej. Dokonano tego poprzez porównanie nowych zasad wynagrodzenia przyjętych w jednostce z dotychczas obowiązującymi w jednym z jego oddziałów - Cukrowni Lublin.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: