Object structure
Title:

Identyfikacja etapów procesu budżetowania w aspekcie funkcji zarządzania

Group publication title:

Selected Aspects of Human Resources Controlling in Forest Enterprises

Creator:

Dynowska, Joanna ; Kes, Zdzisław

Subject and Keywords:

budżetowanie ; proces budżetowania ; funkcje zarządzania

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 122-133

Abstrakt:

Niniejsze opracowanie dotyka problematyki wspierania funkcji zarządzania przez fazy budżetowania. Przedstawiono relacje faz tworzenia, realizacji oraz kontroli budżetów z funkcjami planistyczną, organizacyjną, kontrolną i motywacyjną zarządzania. W efekcie rozważań ustalono, że funkcje: planistyczna, kontrolna i motywacyjna są wspierane w sposób bezpośredni przez proces budżetowania. Natomiast funkcja organizacyjna nie ma bezpośrednich związków z budżetowaniem.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: