Object structure
Title:

Determinanty wdrażania zarządzania jakością w polskiej administracji skarbowej : (zarys problemów)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Determinants of Implementing Quality Management in the Polish Tax Administration : (an Outline of Issues)

Creator:

Dolata, Józef

Subject and Keywords:

administracja skarbowa ; metody zarządzania ; zarządzanie jakością

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 100-110

Abstrakt:

Administracja skarbowa wymaga doboru nowoczesnych metod zarządzania ze względu na wymogi państwa i oczekiwania społeczne. Wdrożenie zarządzania jakością w administracji publicznej przynosi wymierne korzyści. Dotychczasowe próby usprawnienia działania służb, podległych ministrowi finansów, nie przyniosły znaczących efektów w porównaniu do wiodących służb fiskalnych Unii Europejskiej. Za najważniejszy element skutecznego implementowania stosowanych w UE metod zarządzania jakością należy uznać doprowadzenie do racjonalnej struktury organizacyjnej na wszystkich poziomach jednostek podległych ministrowi finansów.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: