Object structure
Title:

Zarządzanie kosztami w branży motoryzacyjnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cost Management in Automotive Industry

Creator:

Czyczerski, Marcin

Subject and Keywords:

zarządzanie kosztami ; koszty ; branża motoryzacyjna ; automotive

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 91-99

Abstrakt:

Artykuł opisuje czynniki wpływające na sytuację ekonomiczną branży motoryzacyjnej. Wskazuje na tendencje rozwojowe i deficyty w zakresie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach z tej branży. Ponadto artykuł przedstawia czynniki mające wpływ na stosowane obecnie rozwiązania w zakresie zarządzania kosztami ze szczególnym uwzględnieniem obszarów i funkcji w przedsiębiorstwach motoryzacyjnych, które mają kluczowe znaczenie w "pokryzysowym" otoczeniu biznesowym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: