Object structure
Title:

Przesłanki wdrożenia wybranych narzędzi zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Motivations for Enterprises to Implement Instruments of Cost Management in the Region of Warmia and Mazury

Creator:

Cygańska, Małgorzata ; Dynowska, Joanna

Subject and Keywords:

controlling ; benchmarking ; strategiczna karta wyników ; outsourcing ; budżetowanie ; zarządzanie kosztami

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 82-90

Abstrakt:

Głównym celem badań była identyfikacja czynników powodujących wykorzystanie wybranych narzędzi zarządzania kosztami w praktyce przedsiębiorstw. Badaniami objęto 159 firm zlokalizowanych w województwie warmińsko-mazurskim. Wykazały one, że najczęstszymi czynnikami powodującymi zastosowanie outsourcingu, benchmarketingu, Balanced Scorecard, budżetowania i controllingu były: wymagania centrali, dążenie do redukcji kosztów i poprawy wyników, chęć poprawy systemu kontroli, wzrost konkurencji oraz brak informacji, umożliwiających podejmowanie właściwych decyzji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: