Object structure
Title:

Korekta funkcji pomiaru efektywności wykorzystania zasobów dostarczonych w time-driven ABC

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Measurement Correction of Supplied Resources Efficiency in Time-Driven ABC

Creator:

Ciołek, Maciej

Subject and Keywords:

ABC ; TD ABC ; wykorzystanie zasobów dostarczonych

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 72-81

Abstrakt:

Praca porusza problematykę pomiaru efektywności wykorzystania zasobów dostarczonych w ramach koncepcji time-driven ABC, zaproponowanej przez R. Kaplana i S. Andersona. Oryginalna funkcja współczynnika wykorzystania zasobów dostarczonych jest niezależna od wielkości tychże zasobów, co stanowi jej główny mankament w kontekście implikacji praktycznych i wykorzystania do pomiaru osiąganych przez menedżerów wyników. W niniejszej publikacji zaproponowano zastosowanie współczynnika korygującego, o który została uzupełniona funkcja pomiaru stopnia wykorzystania zasobów dostarczonych. W ten sposób wielkość zasobów dostarczonych staje się zmienną deterministyczną i umożliwia obserwacje wpływu poziomu kosztów na współczynnik efektywności.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: