Object structure
Title:

Controlling personalny w kontekście zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym organizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Controlling Personnel in the Context of Knowledge Management and Intellectual Capital Organization

Creator:

Chomiak-Orsa, Iwona

Subject and Keywords:

zarządzanie wiedzą ; controlling personalny ; instrumenty controllingu

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 63-71

Abstrakt:

We współczesnych przedsiębiorstwach znaczenie zasobów meterialnych zmniejsza się na rzecz zasobów niematerialnych, które stanowi wiedza pracowników będąca kapitałem intelektualnym organizacji. Toteż coraz częściej poszukiwane są nowoczesne narzędzia ekonomiczne umożliwiające sprawną analizę i ocenę kształtowania się tych zasobów organizacji. W artykule omówione zostały podstawowe grupy narzędzi controllingu personalnego, które są wykorzystywane do zarządzania zasobami ludzkimi a w tym kapitałem intelektualnym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: