Object structure
Title:

Orientacje controllingu - próba zdefiniowania i określenie możliwości pomiaru

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Orientations of Controlling - an Attempt to Define and Determine the Measurement Possibility

Creator:

Bieńkowska, Agnieszka ; Kral, Zygmunt ; Zabłocka-Kluczka, Anna

Subject and Keywords:

controlling ; koncepcja controllingu ; orientacja controllingu

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 33-43

Abstrakt:

W artykule uzasadniono potrzebę badania orientacji controllingu stosowanych w praktyce działalności organizacji. Przytoczono znane już koncepcje controllingu. Zdefiniowano pojęcie orientacji controllingu. Przybliżono i scharakteryzowano orientacje controllingu możliwe zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Zwrócono uwagę na możliwości pomiaru orientacji controllingu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: