Object structure
Title:

Rachunkowość zarządcza w Polsce w latach 1950-1990

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Management Accounting in Poland between the Years 1950 and 1990

Creator:

Biadacz, Renata

Subject and Keywords:

rachunkowość ; rachunkowość zarządcza ; ewolucja rachunkowości

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 21-32

Abstrakt:

Współczesne podejście do rachunkowości zarządczej wykształciło się w toku ponad stuletniej ewolucji jej zasad i metod, przy czym najbardziej dynamiczny rozwój obserwuje się w dwóch ostatnich dekadach. O historii rachunkowości zarządczej pisało wielu, również polskich autorów. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rachunkowości zarządczej w Polsce na bazie literatury przedmiotu. Ponieważ w miarę upływu czasu podlegała ona nieustannej ewolucji związanej ze zmianami, jakie następowały w zakresie pomiaru i oceny wyników przedsiębiorstw z perspektywy zarządczej, w referacie ograniczono zakres badawczy do lat 1950-1990.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: