Object structure
Title:

Controlling inwestycyjny w przedsiębiorstwie - wybrane aspekty

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Investment Controlling in an Enterprise - Some Practical Aspects

Creator:

Bek-Gaik, Bogusława

Subject and Keywords:

controlling inwestycyjny ; budżetowanie kapitałowe ; alokacja kapitału

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123, s. 13-20

Abstrakt:

Odpowiednie zaplanowanie i oszacowanie opłacalności rozpatrywanych projektów (programów) inwestycyjnych ma zasadnicze znaczenie dla długookresowej działalności każdej jednostki gospodarczej. Controlling inwestycyjny jest systemem wspomagającym podejmowanie decyzji inwestycyjnych i umożliwiającym ocenę ich efektywności. W artykule omówiono rolę controllingu inwestycyjnego w podejmowaniu decyzji o alokacji kapitału na długoterminowe projekty, programy rozwojowe przedsiębiorstwa. Jako podstawowe instrumentarium controllingu inwestycyjnego zaproponowano procedurę budżetowania kapitałowego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 123 ; Rachunkowość a controlling

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: