Object structure
Title:

Zmiany obrazu skutecznego przywódcy w percepcji pracowników przedsiębiorstw w okresie 2006-2010

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Changes in the Effective Leader Image as Perceived by Enterprise Employees in the Period 2006-2010

Creator:

Wojtczuk-Turek, Agnieszka ; Turek, Dariusz

Subject and Keywords:

profil osobowościowy przywódcy ; kompetencje przywódcy ; szkoły przywództwa ; zmiany w obrazie skutecznego przywódcy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 843-855

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja zagadnień teoretycznych i empirycznych dotyczących skutecznego przywództwa. W publikacji omówiono zmieniającą się rolę lidera w kontekście wybranych teorii przywództwa oraz uwarunkowania jego sukcesu zawodowego. Podkreślono znaczenie (obok kwalifikacji zawodowych) predyspozycji poznawczych, osobowościowych, emocjonalno-motywacyjnych, które określają specyficzny styl przywództwa oraz związaną z nim efektywność. Przeprowadzone w okresie 2006-2010 badania empiryczne dotyczące zmian w obrazie skutecznego przywódcy w percepcji pracowników przedsiębiorstw wskazują na wzrost znaczenia orientacji zadaniowej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby osiągnięć.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: