Object structure
Title:

Menedżer w środowisku starzejących się zasobów pracy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Manager among Ageing Human Resources

Creator:

Urbaniak, Bogusława

Subject and Keywords:

starsi pracownicy ; zarządzanie różnorodnością ; menedżerowie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 801-811

Abstrakt:

Postępujące procesy starości demograficznej prowadzą do dekompozycji dotychczasowej struktury zasobów pracy według wieku. W związku z tym kadra menedżerska będzie coraz częściej zobligowana do podjęcia nowych kwestii związanych z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie starzenie się zasobów pracy będzie miało wpływ na osiąganie celów organizacyjnych. W artykule przedstawiono obszary ZZL oraz przykładowe zadania dla menedżerów liniowych dotyczące starszych pracowników. Omówiono także wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród menedżerów liniowych na temat ich doświadczeń w kierowaniu pracą starszych pracowników. Chodzi o szerokie spektrum działań objętych zarządzaniem różnorodnością ze względu na wiek w miejscu pracy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: