Object structure
Title:

Budowanie ścieżki kariery jako element strategii osiągania sukcesu zawodowego przez menedżera

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Building a Career Path as an Element of Strategy of Achieving Professional Success by Manager

Creator:

Syper-Jędrzejak, Marzena

Subject and Keywords:

ścieżki kariery ; menedżer ; rozwój zawodowy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 745-753

Abstrakt:

Planowanie karier jest istotne dla wszystkich pracowników, jednakże nabiera szczególnego znaczenia w przypadku menedżerów. Kariery w XXI wieku są coraz mniej przewidywalne, obfitujące w nagłe zwroty. Instrumentem, który pozwala nimi zarządzać w tych złożonych warunkach, jest budowanie ścieżek kariery. Ścieżki kariery są rodzajem kompromisu pomiędzy potrzebami organizacji a możliwościami i ambicjami menedżera, mogąc się stać istotnym elementem budowania strategii osiągania osobistego sukcesu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: