Object structure
Title:

Aktywny przekaz jako instrument menedżera w zarządzaniu wiedzą w organizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Active Transfer as a Manager's Instrument of Knowledge Management in Knowledge-Based Organization

Creator:

Potocki, Arkadiusz

Subject and Keywords:

komunikacja ; aktywny przekaz ; zarządzanie wiedzą ; wiedza a komunikacja ; przekaz wiedzy a cele organizacji

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 617-627

Abstrakt:

Punktem wyjścia rozważań jest określenie nowej roli menedżerów w organizacjach opartych na wiedzy. W artykule zaprezentowano model komunikacji jako instrument zarządzania wiedzą. Znaczna część opracowania poświęcona jest prezentacji wyników badań nad aktywnym przekazem wiedzy w komunikowaniu się menedżerów ze swymi współpracownikami.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: