Object structure
Title:

Obsługa klienta na podstawie Kolei Dolnośląskich

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

Logistics Customer Service on the Example of Lower Silesian Railways

Creator:

Nawrocka, Dominika

Contributor:

Brach, Jarosław. Redakcja ; Dziaduch, Izabela. Redakcja

Subject and Keywords:

logistyczna obsługa klienta ; kolej ; ocena ; transport ; ankieta ; logistic customer service ; rail ; rating ; questionnaire

Description:

Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2022, s. 71-84

Abstrakt:

Celem artykułu jest ocena przedtransakcyjnych, transakcyjnych i potransakcyjnych elementów logistycznej obsługi klienta Kolei Dolnośląskich w opinii klientów. Analizie poddano kluczowe elementy obsługi klienta. W pracy omówiono kolejno teorię związaną z obsługą klienta, czym ona jest i co się na nią składa, charakterystykę transportu kolejowego, aby przybliżyć owe zagadnienie, oraz historię i charakterystykę firmy. Zostało również omówione badanie, które przeprowadzono metodą ankietową. Wyniki ankiety pozwoliły na wyłonienie mocnych i słabych stron logistycznej obsługi klienta przewoźnika.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2022.23.7.5

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2022 ; Logistyka i transport

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: