Object structure
Title:

Zarządzanie i menedżerowie - dokąd zmierzamy?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Management and Managers - Where are we Going to?

Creator:

Niemczyk, Jerzy

Subject and Keywords:

zarządzanie ; menedżer ; nauki o zarządzaniu ; role kierownicze

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 550-555

Abstrakt:

Celem artykułu było zaprezentowanie takiej definicji zarządzania, która mogłaby uwzględnić większość dotychczasowych podejść do zarządzania. Autor w artykule przedstawił swoje wnioski dotyczące zmian zachodzących w definiowaniu zarządzania i ról zarządzających. Autor przyjął, że zarządzanie to działanie, którego istotą jest rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie dążenia do osiągnięcia celu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: