Object structure
Title:

Realizacja strategii zarządzania wiedzą w organizacjach małopolski - wnioski dla kształtowania kultury organizacyjnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Knowledge Management Strategy and Organizational Culture - Recommendations for Managers

Creator:

Łukasik, Paweł

Subject and Keywords:

strategia zarządzania wiedzą ; kultura organizacyjna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 439-448

Abstrakt:

Artykuł prezentuje ostatnie badania strategii zarządzania wiedzą małopolskich organizacji. Badanie koncentruje się na takich strategiach zarządzania wiedzą, jak strategia kreowania wewnętrznego, strategia kreacji wiedzy przez współdziałanie, strategia absorpcji wiedzy i strategia rozszerzania wewnętrznego wiedzy. Rezultaty pokazują podstawowe działania wykorzystane w ramach wymienionych strategii. Artykuł zawiera wnioski dla menedżerów co do kształtowania kultury organizacyjnej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: