Object structure
Title:

Horyzont planowania strategicznego w zakresie kształtowania wiedzy na tle innych zasobów niematerialnych w przedsiębiorstwach i firmach usług publicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Horizon of Strategic Planning in the Scope of Knowledge Creation in Comparison with Other Intangible Resources in Enterprises and Public Service Companies

Creator:

Krupski, Rafał

Subject and Keywords:

perspektywa planowania ; zasoby wiedzy ; badania empiryczne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 356-363

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wybrane wyniki własnych badań empirycznych dotyczących wiedzy jako strategicznego zasobu. Wynika z nich, że horyzont planowania zasobów wiedzy jest dłuższy aniżeli wielkości rynkowych w firmach usługowych i mieszanych. Przypomniano wcześniejsze wyniki badań, z których wynika miejsce wiedzy wśród innych zasobów ważnych przy wykorzystywaniu okazji i unikaniu zagrożeń.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: