Object structure
Title:

Kompetencje menedżerskie jako czynnik rozwoju sektora MSP

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Qualifications of Management Personnel in Small and Medium Enterprises

Creator:

Kalinowski, Marek ; Litwin, Joanna

Subject and Keywords:

MSP ; kompetencje menedżerskie ; badania empiryczne ; wiedza ; zarządzanie zmianą

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 260-267

Abstrakt:

Referat prezentuje wymagania stawiane przed kadrą kierowniczą w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej i spożywczej województwa pomorskiego. Wnioski wyciągnięto na podstawie wyników badania czynników prowadzących do rozwoju podmiotów gospodarczych, wśród których znalazły się tzw. kompetencje firm. Do kompetencji firm o najwyższej randze zaliczono zdolność do radzenia sobie ze zmianami w otoczeniu biznesowym, reputację firmy wśród klientów, reagowanie na potrzeby klientów oraz umiejętność pracy zespołowej. Autorzy referatu przedstawili wiele elementów kwalifikacji kadry menedżerskiej, które uznali za pochodne ujętych w badaniu kompetencji firmy. Wśród nich znalazły się zdolność do adaptacji w zmiennych warunkach rynkowych, a także zdolność do zapewnienia firmie zgranego i sprawnego zespołu pracowników.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: