Object structure
Title:

Ewolucja zarządzania w sferze ludzkiej - od ZZL do ZKL

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Evolution of Human Management - from HRM to HCM

Creator:

Juchnowicz, Marta

Subject and Keywords:

ZKL ; ZKL wobec strategii biznesowej ; integracja procesów ZKL ; instrumentarium ZKL

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115, s. 250-259

Abstrakt:

Współczesny kontekst zarządzania uzasadnia potrzebę nowej koncepcji zarządzania w sferze ludzkiej, czego wyrazem jest zarządzanie kapitałem ludzkim (ZKL). Koncepcja ta łączy w sobie podejście biznesowe z behawioralnym. Specyfika ZKL wyraża się w sferze założeń ideologicznych i w sferze właściwych instrumentów. Ma to konsekwencje dla roli i kompetencji specjalistów ZKL w firmie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 115 ; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: