Object structure
Title:

Analiza funkcjonalności wybranych narzędzi IT jako instrumentów wspierających przepływy wiedzy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Analysis of Chosen it Tools Functionality as Instruments Supporting Knowledge Transfer

Creator:

Sobińska, Małgorzata ; Idzikowski, Wojciech

Subject and Keywords:

zarządzanie wiedzą ; zarządzanie czasem ; narzędzia IT

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 119, s. 285-292

Abstrakt:

Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza część dotyczy modelowego ujęcia zarządzania wiedzą i wspierających go systemów zarządzania w czasie, w drugiej przedstawiono dwa narzędzia zarządzania informacją wspierające przepływy wiedzy, natomiast ostatnia część to analiza porównawcza i model implementacji systemu, które stanowią podsumowanie podjętej problematyki.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 119 ; Informatyka Ekonomiczna, nr 18 ; Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: