Object structure
Title:

Zastosowanie systemów informacji przestrzennej do wspomagania procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

GIS - a Tool in Decision Support in Enterprises

Creator:

Gryncewicz, Wiesława

Subject and Keywords:

system informacyjny ; systemy informacji przestrzennej ; procesy decyzyjne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 119, s. 122-131

Abstrakt:

Współcześnie systemy informacji przestrzennej znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach: w wojskowości, administracji, biznesie, szkolnictwie itp. Celem artykułu jest krótka charakterystyka tych systemów oraz przedstawienie możliwości wspierania przez nie procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwach. Omówione zostały: - systemy wspomagające działalność marketingową, - systemy wspomagające zarządzanie majątkiem przedsiębiorstw, - systemy logistyczne i monitoringu osób i pojazdów, - systemy wspomagające planowanie przestrzenne.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 119 ; Informatyka Ekonomiczna, nr 18 ; Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: