Object structure
Title:

Współczesne teorie wzrostu a decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw regionu zachodniopomorskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Contemporary Growth Theories and Westpomeranian Companies Investing Decisions

Creator:

Skubiak, Beata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110, s. 322-331

Abstrakt:

Współczesny rozwój lokalnych i regionalnych systemów gospodarczych jest ściśle związany z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą globalizująca się gospodarka światowa. Celem artykułu jest przegląd wybranych współczesnych koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego przy jednoczesnym uwzględnieniu czynników rozwoju wskazanych w tych modelach i teoriach. Studium przypadku dotyczy województwa zachodniopomorskiego i zawiera opis gospodarki regionu, strukturę podmiotową, inwestycje oraz ocenę efektywności działań podejmowanych w województwie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110 ; Problemy rozwoju regionalnego

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: