Object structure
Title:

Zarządzanie transportem w regionie - regionalny system transportowy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Management of Regional Transportation - Regional Transportation System

Creator:

Zieliński, Kamil

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110, s. 279-286

Abstrakt:

Jednym z podstawowych elementów polityki transportowej, zarządzania strategicznego transportem oraz infrastrukturą transportową na poziomie regionu jest projektowanie systemów transportowych. Zdefiniowanie potrzeb mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji w zakresie transportu, a także analiza kompetencji w zakresie zarządzania infrastrukturą liniową i punktową w regionie są podstawową determinantą projektowania systemu. Autor w artykule definiuje czynniki wpływające na rozwój transportu w regionie, a także zwraca uwagę na potrzebę oddolnej budowy systemów transportowych oraz na problem ustalenia kompetencji zarządczych w zakresie transportu intraregionalnego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110 ; Problemy rozwoju regionalnego

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: