Object structure
Title:

Wyniki budżetów samorządowych w krajach Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Local Government Budget Balance in the European Union Countries

Creator:

Markowska-Bzducha, Ewa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110, s. 270-278

Abstrakt:

Celem opracowania jest analiza wyników finansowych budżetów samorządowych w krajach UE-27 w kontekście ich wydatków inwestycyjnych. Dla osiągnięcia celu opracowania dokonano analizy ilościowej wielkości charakteryzujących wymienione kategorie gospodarki finansowej samorządów w badanych krajach za 2005 i 2007 rok. Przeprowadzona analiza wskazuje, iż mimo istotnej poprawy w 2007 r. łącznego salda samorządowego sektora publicznego krajów UE-27, w wielu z nich nastąpiło pogorszenie wyników budżetów samorządowych w porównaniu z rokiem 2005. Było ono jednak uzasadnione, szczególnie w przypadku nowych krajów UE, intensyfikacją wydatków inwestycyjnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110 ; Problemy rozwoju regionalnego

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: