Object structure
Title:

Zjawisko rewersji do średniej w przypadku dynamiki PKB per capita regionów Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Phenomenon of Reversion Towards the Mean in the Case of Regional per capita GDP' Growth in the European Union

Creator:

Welc, Jacek

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110, s. 226-235

Abstrakt:

Jednym z modeli próbujących wyjaśnić przyczyny interregionalnego zróżnicowania jest model konwergencji. Jeśli jednak model ten jest słuszny, to cechą charakterystyczną dynamiki wzrostu gospodarczego regionów jest stopniowa rewersja do średniej. Oznacza to, iż regiony wykazujące w danym okresie ponadprzeciętnie wysoką (niską) dynamikę wzrostu w okresach kolejnych wykazują tendencję do spadku (wzrostu) tej dynamiki. W artykule zbadano zjawisko rewersji do średniej w przypadku regionalnej dynamiki PKB per capita regionów Unii Europejskiej w latach 1996-2006. Przeprowadzone badanie wykazało, iż relatywna dynamika regionalnego PKB per capita wykazuje wyraźne tendencje rewersji do średniej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110 ; Problemy rozwoju regionalnego

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: