Object structure
Title:

Próba oceny efektywności wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

An Attempt to Estimate the Efficacy in Implementing the Regional Oparational Programme for Lower Silesia Voivodeship for 2007-2013

Creator:

Marut, Małgorzata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110, s. 216-225

Abstrakt:

Głównym celem pracy jest zbadanie skuteczności wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013 na tle pozostałych polskich województw. RPO daje szansę polskim regionom na zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że Dolny Śląsk jest jednym z najskuteczniej działających w ramach RPO województw, jednak nawet tu poziom absorpcji dostępnych środków jest niezadowalający. Najlepszym sposobem na maksymalne wykorzystanie możliwości, jakie daje program, oraz dostępnych w jego ramach funduszy będzie popularyzacja RPO WD wśród wszystkich szczebli administracyjnych województwa oraz organizacji i przedsiębiorstw działających na jego terenie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110 ; Problemy rozwoju regionalnego

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: