Object structure
Title:

Regionalne aspekty rozwoju rynku pracy w Portugalii w świetle integracji europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Regional Aspects of Labour Market Development in Portugal in the Light of European Integration

Creator:

Piecuch, Jakub

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110, s. 154-163

Abstrakt:

Portugalia należy do grup państw, które od momentu integracji ze strukturami Unii Europejskiej po dzień dzisiejszy uzyskują pomoc strukturalną w największym zakresie. Jednocześnie jest to kraj, który w ciągu ponad dwudziestu lat członkostwa nie tylko nie rozwiązał swych problemów gospodarczych, ale dodatkowo coraz większe problemy pojawiają się na funkcjonującym w miarę dobrze do tej pory rynku pracy. Celem artykułu jest przedstawienie przemian dokonujących się na rynku pracy w portugalskich regionach oraz wskazanie czynników, które stanowiły istotną barierę na drodze rozwoju.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 110 ; Problemy rozwoju regionalnego

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: