Object structure
Title:

Samorząd lokalny jako dobro publiczne - dylematy teoretyczne i praktyczne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Self-Government as a Public Good - Theoretical and Practical Approach

Creator:

Szewczuk, Adam

Subject and Keywords:

dobro publiczne ; samorząd lokalny ; sektor publiczny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 740-750

Abstrakt:

Struktury samorządu lokalnego w Polsce są rozwijane i umacniane od ponad osiemnastu lat. W ujęciu filozofii finansów publicznych władze lokalne stanowią zasadniczy element sektora publicznego i są traktowane w kategorii "dobra publicznego". Struktury szczebla samorządowego w Polsce nie są wolne od zjawisk dysfunkcyjnych, m.in. w sferze tworzenia i realizacji strategii rozwoju oraz w procesie świadczenia usług publicznych. Obecnie eliminowanie zjawisk dysfunkcyjnych oraz ograniczanie nieskutecznych działań na poziomie samorządu jawi się jako ogromne wyzwanie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: