Object structure
Title:

Wpływ preferencji podatkowych na poziom progresywnego opodatkowania osób fizycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Impact of Tax Reliefs on the Level of Progressive Taxation of Individuals

Creator:

Sosnowski, Michał

Subject and Keywords:

polityka fiskalna ; polityka podatkowa ; podatek dochodowy ; ulgi podatkowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 688-702

Abstrakt:

W artykule omawiany jest problem oddziaływania ulg podatkowych na poziom progresywnego opodatkowania dochodów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaprezentowano tu rodzaje, wielkość i strukturę stosowanych w latach 2000-2008 ulg podatkowych, a następnie nominalny i efektywny poziom stawek podatkowych. W konkluzji stwierdzono, że brak wyraźnego efektu łagodzenia progresji w stosowaniu preferencji podatkowych powoduje nierównomierne rozłożenie ciężarów podatkowych. Tym samym w analizowanym okresie stosowany system ulg podatkowych nie był optymalny i mógł negatywnie oddziaływać na zachowania podatników.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: