Object structure
Title:

Dług jednostek samorządu terytorialnego w świetle uregulowań prawnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Debt of Territorial Self-Government Entities on the Basis of Polish Law

Creator:

Sekuła, Alicja

Subject and Keywords:

dług samorządowy ; dług publiczny ; deficyt

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 626-638

Abstrakt:

Celem pracy było przedstawienie roli i znaczenia kategorii długu w procesie realizacji zadań samorządowych oraz porównanie możliwości zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego na tle rozwiązań prawnych przedstawionych w dwóch ustawach o finansach publicznych - z roku 2005 oraz 2009. Omawiając je, w szczególności skupiono się na wymaganiach stawianych władzom samorządowym w konstruowaniu budżetu oraz zaletach i wadach każdego z rozwiązań.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: