Object structure
Title:

Tendencje w finansowaniu ochrony zdrowia w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Tendencies of Polish Health Service Financing

Creator:

Romanów, Ewa

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny ; NFZ ; źródła finansowania ochrony zdrowia ; wydatki na ochronę zdrowia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 603-614

Abstrakt:

Jako że finansowanie ochrony zdrowia to jeden z kluczowych problemów ekonomiczno-społecznych, poświęcono uwagę źródłom finansowania sektora zdrowotnego. Poddano ocenie wydatki na ochronę zdrowia w relacji do PKB w porównaniu z krajami OECD. Przedstawiono wydatki głównych płatników w zakresie ochrony zdrowia w Polsce, a ponadto zanalizowano strukturę i dynamikę wywskazując kierunki zmian finansowania ochrony zdrowia w Polsce.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: