Object structure
Title:

Finanse samorządu terytorialnego a koncepcje rozwoju lokalnego i regionalnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Finances of Local Government vs. Local and Regional Development

Creator:

Patrzałek, Leszek

Subject and Keywords:

interwencjonizm władz samorządowych ; instrumenty dochodowe i wydatkowe ; budżet samorządu regionalnego

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 549-556

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę wykazania związków między interwencją władz samorządowych a funkcjonowaniem systemu finansów samorządu terytorialnego. O zakresie i skuteczności oddziaływania władz samorządowych na rozwój lokalny i regionalny przesądzają instrumenty dochodowe i wydatkowe, którymi mogą dysponować władze samorządowe w zależności od podziału kompetencji i uprawnień między instytucje rządowe i samorządowe. Autor podkreśla funkcje i znaczenie władz regionalnych i budżetu samorządu regionalnego we wspieraniu rozwoju lokalnego i regionalnego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: