Object structure
Title:

Rezultaty działalności Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Effects of Kostrzyńsko-Slubicka Special Economic Zone Activity

Creator:

Małachowski, Krzysztof

Subject and Keywords:

specjalne strefy ekonomiczne ; polityka regionalna ; rozwój regionalny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 475-487

Abstrakt:

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, położona w bezpośrednim sąsiedztwie Republiki Federalnej Niemiec, powstała w 1997 r. i jest dziś czwartą co do wielkości w Polsce. Od początku istnienia obszar strefy zwiększył się niemal dwukrotnie i na koniec grudnia 2009 r. jej powierzchnia całkowita wynosiła 1258,3 ha, rozlokowane w trzech województwach: lubuskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim. Do tego czasu wydano 178 zezwoleń na działalność gospodarczą w K-SSSE. Działalność prowadziło tutaj 70 firm - głównie z branży papierniczej, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, drzewnej oraz przedstawiciele branży motoryzacyjnej, a liczba zatrudnionych systematycznie wzrastała i wynosiła 15,6 tys. osób. Zgodnie z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna będzie funkcjonować do 2020 r.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: