Object structure
Title:

Mechanizmy dyscyplinowania polityki fiskalnej państw strefy euro

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Mechanisms Disciplining Fiscal Policy of Euro-Area Countries"

Creator:

Kosterna, Urszula

Subject and Keywords:

budżet ; deficyt ; dług publiczny ; fiskalny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 329-344

Abstrakt:

Cel, jakim było przystąpienia do UGW, istotnie przyczynił się do dyscyplinowania finansów publicznych w krajach UE. W ostatnich latach jednak postanowienia Paktu Stabilności i Wzrostu przestały ograniczać kraje członkowskie w ich ekspansji fiskalnej. Rozluźnienie Paktu, zaaprobowane w marcu 2005 r., i wzrost stopnia uznaniowości w jego stosowaniu zmniejszają nacisk na dyscyplinę fiskalną państw UE. Podczas obecnego kryzysu finansowego nastąpiły zmiany dochodowości obligacji skarbowych państw strefy euro - silny wzrost rozpiętości dochodowości rozpoczął się jesienią 2008 r. Oznacza to uruchomienie mechanizmu rynkowego dyscyplinowania polityki fiskalnej. Trwający kryzys finansów publicznych w Grecji stwarza zagrożenie dla stabilności obszaru jednowalutowego. Nowe ramy instytucjonalne narodowej polityki fiskalnej są więc pilnie potrzebne.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: