Object structure
Title:

Efekty funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych na przykładzie grupy krakowskich przedsiębiorstw komunalnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Effects of Operating of the Tax Capital Group of the Kraków Municipal Enterprises

Creator:

Kondrakiewicz, Teresa

Subject and Keywords:

holding ; podatkowa grupa kapitałowa ; korzyści podatkowe ; inwestycje

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 312-328

Abstrakt:

Podatkowe grupy kapitałowe rozliczają się z podatku dochodowego od osób prawnych wspólnie, co może im przynieść wymierne korzyści. Potwierdza to przykład Podatkowej Grupy Kapitałowej Krakowskich Przedsiębiorstw Komunalnych. Jej zawiązanie i wspólne gospodarowanie finansami umożliwiło obniżenie odprowadzonego podatku i inwestycje z wypracowanych w ten sposób środków. W okresie dwunastu lat funkcjonowania Grupy do jej dyspozycji pozostało ponad 92 mln zł. Dzięki nim zakupiono nowe autobusy, zmodernizowano i rozbudowano sieć ciepłowniczą, wodociągi i kanalizację, co pozwoliło na rozszerzenie zakresu i poprawę jakości usług świadczonych w krakowskim sektorze komunalnym. Pomimo swych zalet i korzyści dla tworzących je podmiotów, podatkowe grupy kapitałowe wciąż są w Polsce rzadkością, głównie z powodu zbyt rygorystycznych wymogów formalnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: