Object structure
Title:

Podstawowe problemy związane z wykorzystaniem biomasy jako paliwa do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Basic Problems Connected with Biomass as the Fuel for Power Generation in Poland

Creator:

Styn, Igor

Subject and Keywords:

zarządzanie ryzykiem ; odnawialne źródła energii ; biomasa ; produkcja energii elektrycznej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 99, s. 380-391

Abstrakt:

Na tle analizy statusu prawnego biomasy jako paliwa służącego do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła autor artykułu przedstawia podstawowe kwestie związane z wykorzystaniem biomasy jako paliwa do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w Polsce. Najważniejszymi barierami w wykorzystywaniu biomasy jako paliwa dla energetyki według autora są: niewykorzystanie potencjału rozwojowego produkcji energii elektrycznej i ciepła z biomasy jako energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz logistyka biomasy. Najistotniejszym problemem energetyki jest zabezpieczenie stałych dostaw biomasy, możliwie podobnego gatunku i charakterystyki opałowej. Jedynym rozwiązaniem wydaje się przejęcie przez przedsiębiorstwa energetyczne lub ich spółki zależne roli operatora dostaw oraz kredytodawcy wytwórców biomasy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 99 ; Finanse publiczne i międzynarodowe

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: