Object structure
Title:

Podstawowe problemy związane z zarządzaniem ryzykiem emisji CO2 przez wytwórców energii elektrycznej w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Basic Problems Connected with Managing CO2 Emission Risk by Electricity Producers in Poland

Creator:

Styn, Igor

Subject and Keywords:

zarządzanie ryzykiem ; odnawialne źródła energii ; biomasa, produkcja energii elektrycznej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 99, s. 369-379

Abstrakt:

Na podstawie charakterystyki czynników wpływających na cenę pozwoleń na emisję CO2 na rynku europejskim, podstawowych zachowań inwestorów oraz rodzajów ryzyka związanych z zarządzaniem emisją autor próbuje opisać aktualną sytuację sektora wytwarzania energii elektrycznej w zakresie emisji CO2 i wskazać najbardziej efektywne, jego zdaniem, narzędzia zabezpieczenia otwartej pozycji na rynku emisji CO2. W pierwszej części tekstu opisano sposoby nabywania uprawnień do emisji CO2, w kolejnej zanalizowano czynniki cenotwórcze na europejskim rynku uprawnień do emisji (EU ETS) i podstawowe wzorce zachowań inwestorów, w ostatniej zaś poddano analizie podstawowe typy ryzyka związane z emisją CO2 i funkcjonowaniem rynku EU ETS, a także możliwości zarządzania nimi przez wytwórców energii elektrycznej w Polsce.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 99 ; Finanse publiczne i międzynarodowe

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: