Object structure
Title:

Modele zarządzania sektorem komunalnym w gminach w Polsce na przykładzie gospodarki odpadami

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Management Models of Municipal Sector in Districts of Poland on the Example of Waste Economy

Creator:

Grzymała, Zbigniew

Subject and Keywords:

gospodarka odpadami ; modele zarządzania sektorem publicznym ; model mieszany ; model publiczno-prywatny ; model prywatny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 208-218

Abstrakt:

Sektor gospodarki komunalnej w Polsce jest zorganizowany w sposób odpowiadający modelowi mieszanemu zarządzania gospodarką komunalną. Oznacza to, że w danej gospodarce występują wszystkie podstawowe rodzaje modeli, czyli zarówno model publiczny, publiczno-prywatny, jak i prywatny. To samo odnosi się do gospodarki odpadami, w której mamy do czynienia z ww. modelami. Jednakże w przypadku tej branży przeważa zdecydowanie udział podmiotów publiczno-prywatnych, czyli spółek z o.o. lub spółek akcyjnych o 100-procentowym udziale samorządu terytorialnego, oraz podmiotów prywatnych, bez udziałów jednostek samorządu terytorialnego lub o udziałach mniejszościowych w przypadku spółek prawa handlowego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: