Object structure
Title:

Inwestycje w rozwoju społeczno-gospodarczym gminy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Investments in Municipality's Socio-Economic Development

Creator:

Grzebyk, Mariola

Subject and Keywords:

inwestycje ; rozwój lokalny ; fundusze unijne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112, s. 192-207

Abstrakt:

Podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego wielu gmin są inwestycje, w tym infrastrukturalne. Działalność inwestycyjna polega na zwiększaniu bądź modernizacji istniejących środków trwałych oraz tworzeniu nowych. Konieczność prowadzenia w coraz szerszym zakresie działalności inwestycyjnej przez władze samorządowe wynika również z potrzeby zmniejszania dysproporcji rozwojowych pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządowymi. Decydującą rolę przy wyborze rodzajów inwestycji, zwłaszcza w ostatnich latach, odgrywała możliwość korzystania przez te jednostki z funduszy unijnych. Głównym celem artykułu jest ukazanie znaczenia inwestycji w rozwoju gminy Czudec w latach 2003-2008. Badana gmina podejmuje wiele działań inwestycyjnych, jednak procentowy udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem jest niski.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 112 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: